Carlo Chow

Work Experience

 • Direktør / CHOW Consult / aug. 2011 – nu

  Betroet rådgiver og sparringspartner for ejerledere, direktører og virksomheder omkring strategi, økonomi, finansiering. • Bestyrelse og advisory board. Udarbejdelse af strategiplaner, gennemgang af budgetter • Bistå direktører med strategi, fremskaffelse af finansiering, garantirammer, investorer • Samarbejde med pengeinstitutter, Eksportkreditfonden, Vækstfonden, Business Angels Resultater: • Franchisekoncept for kunde med unikt it-system til omlægning af realkreditlån • Tilbud om strategisk partnerskabsskabsaftale på 6 mia. kr. til stort almennyttigt boligsel-skab • Gennemført strategisk sparring – og coachforløb for over 700 ejerledede virksomheder • Rejst kapital på 400 mio. kr. på 5 år med 100% hitrate. Kapitalcoach af Væksthusene.

 • Bestyrelsesformand / WOLMER Gruppen A/S / jul. 2018 – nu

  Wolmergruppen er et professionelt entreprenørfirma baseret på traditioner og nytænkning. Virksomheden har mange års erfaring inden for byggeindustrien og er en stor nøglespiller inden for sit segment. Wolmergruppen er specialister i overfladeentrepriser, renoveringer og byggeentrepriser. Virksomheden startede i 1907 og har siden leveret entrepriser baseret på klar kommunikation, rettidighed og kvalitet. I dag arbejder Wolmergruppen i hele landet gennem afdelinger på Sjælland og Fyn.

 • Bestyrelsesformand / Jade Gate Holding ApS / jan. 2018 – nu

  Jade Gate Holding ApS et velkonsolideret selskab, der investerer i værdipapirer, ejendomme, unoterede aktier, og direkte, aktive investeringer i andre virksomheder / starts-ups med det formål at opnå et fornuftigt afkast

 • Chief Financial Officer / KOBAJ.com / jun. 2022 – dec. 2022

  Sælger vin direkte fra vinbønderne gennem samkøb. Var sparringspartner for CEO, overblik over økonomien i Danmark, Sverige og Tyskland. Månedlige dækningsbidragsanalyser pr. samkøb, priskalkulationer, investorpræsentationer, materiale til og afvikling af bestyrelsesmøder, digitalisering af finansfunktionen

 • Chief Executive Officer / Noitso A/S / apr. 2020 – aug. 2022

  Noitso A/S udvikler og har digitaliseret kreditvurderingen og kreditværdighedsvurderingen. Vores kunder er blandt de største inden for den finansielle sektor, teleselskaber og energiselskaber. Med vores systemer opnår vores kunder tidsbesparelser, bedre datakvalitet ligesom de frigør ressourcer og giver deres kunder en forbedret kundeoplevelse

 • Bestyrelsesformand / Daurehøj Erhvervsbyg A/S / aug. 2013 – sep. 2018

  Entreprenørvirksomhed i Holbæk, der byggede for almennyttige boligselskaber, regioner, kommuner og større erhvervsvirksomheder.

 • Aktiv bestyrelsesformand / LETZ SUSHI / aug. 2011 – sep. 2016

  Restaurantionskæde med 12 restauranter i København, Frederiksberg og Nordsjælland. Kæden fusionerede med Don Don Sushi, som var ejet af JYSK Koncernen.

 • Chefkonsulent / Rambøll Management Consulting / sep. 2011 – feb. 2013

  Etablering af og fokusering på salg og implementering af konsulentydelser til den finansielle sektor. Denne sektor er den næststørste køber af konsulentydelser næst efter den offentlige sektor. • Konsulentydelser: Strategiudvikling, gevinstrealisering, strategiprocesser, kapitalstruktur • Effektiviseringer, bestyrelsessammensætning, organisationsudvikling • Individuel coaching af direktører og ejerledere mv. Resultater: • Opsøgende salg, beslutningsoplæg og konsulentopgaver hos 70+ forskellige virksomheder • Konsulentopgaver, fx strategisk opkøb, effektiviseringer, gevinstrealisering mv. • Øgning af solvensoverdækning hos dansk lokal pengeinstitut

 • Direktør | Projektleder | Vækstkonsulent | Early Warning konsulent / Corredor ApS og Væksthus Hovedstaden / jan. 2009 – aug. 2011

  Startede egen konsulentvirksomhed. Væksthus Hovedstaden fastansatte mig kort tid efter. Konsulentvirksomhed, som rådgiver virksomheder om vækstplaner, afholder kurser og styrer projekter. • Har rådgivet ca. 500 forskellige virksomheder fra vidt forskellige brancher • Ledelsesrådgivning om strategiplaner, salg og markedsføring, økonomi, finansiering • Virksomhedsdrift, turnaround af kriseramte virksomheder (Early Warning) • Projektleder for udvikling af www.vækstguiden.dk – en portal med 200 offentlige tilbud Resultater: • Samarbejde med 10 ministerier, 21 styrelser og kommuner ifm. Vækstguiden.dk • Dybdegående indsigt i flere brancher som betroet rådgiver og netværk hos virksomheder • Kundeevaluering viser over 96 % tilfredshed med min ledelsesrådgivning og løsninger

 • Administrerende direktør | CEO / Føroya Bank / 2007 – 2008

  Banken var et datterselskab af Føroya Banki P/F med speciale inden for Executive Private Banking. Direktion og ledende medarbejdere skulle være minoritetsaktionærer. • Headhuntet til opstart og vækst af datterbanken for kunder med formue på + 10 mio. kr. • Ejendomme, asset management, corporate finance, pension, alternative investeringer • Finanskrisen betød, at aktiviteterne blev neddroslet, og ansatte fik fratrædelsesaftaler Resultater: • Udvikling af eksklusive produkter og forretningskoncepter for private banking kunder • Ansættelse af højtkvalificerede medarbejdere og definition af lokale personalepolitik • Tiltrækning af forretningsomfang på 500+ mio. kr., it-værktøjer, effektiv ressourcestyring

 • Administrerende direktør | CEO / Slagelse Sparekasse/Sparekassen sparTrelleborg / 1997 – 2007

  Garantsparekasse politisk ledet af repræsentantskab og bestyrelse. 250 medarbejdere, 33.000 kunder, 16 filialer. 3 datterselskaber inden for ejendomsmægler, forbrugsfinansiering og fondsmæglerselskab. • Bestyrelsesarbejde, direktionsarbejde og samarbejde med interessenter • Realisering af den af bestyrelsen vedtagne vækststrategi • Kommunikation af mission, vision, strategier, mål og værdier til organisationen • Produkt- og markedsudvikling, garantfordelskoncept og loyalitetsprogrammer mv. Resultater: • Egenkapitalen voksede fra 153 mio. kr. til 700 mio. kr. og resultat før skat på +94 mio. kr. • Succesfuld implementering af garantfordelskoncept opdelt i platin, guld, sølv og bronze garanter • Sparekassen opnåede branchens næsthøjeste kunde- og medarbejdertilfredshed

 • Vicedirektør / Spar Nord Bank / 1994 – 1997

  Banken er Danmarks 5. største pengeinstitut med hovedkontor i Aalborg. • Direktionsansvarlig for kundevendte hovedsædefunktioner • Opfølgning på Telefonbanken, markeds-/innovationsafdeling, fonds/valuta, udland m.v. • Medansvarlig for halvdelen af regionerne – i alt 10 regioner og 500 medarbejdere Resultater: • Skrev strategiprojekt om finanssektoren og banken. Fik 13-tal på Executive MBA • Udvikling af en kundefastholdelsesstrategi, der skulle vende kundeafgang til kundetilgang • Opbygning af forenings- og kortkoncept samt ny designmanual og profilering af banken

 • Vicedirektør | Administrationschef / Handelsbanken i Danmark / 1993 – 1994

  Virksomheden er en af Sveriges største banker, der etablerede sig i Danmark. Gik fra 20-100 ansatte. • Headhuntet til opbygning af organisationen fra grunden. • Ansvar for administration og udvikling, økonomifunktionen, rapportering, risikostyring • Back Office, udenlandske betalinger, It-afd., Bankernes EDB Central, produktudvikling og jura Resultater: • Styring og gennemførelse af større It-projekter på tværs af landegrænser • Ledelsesrapportering og risikostyring til bestyrelse og det danske og svenske Finanstilsyn • Succesfuld flytning af hovedkontor og stabfunktioner til lokaler i Amaliegade, Køben-havn

 • Bankdirektør | CEO / Lægernes Pensionsbank / 1992 – 1993

  Banken er et datterselskab af Lægernes Pensionskasse. Banken startede jeg op fra grunden. • Ledelse, udvikling og vækst af pengeinstituttet, bestyrelsesbetjening og skriftlige oplæg • Kontakt til Finanstilsyn, Nationalbanken mv., tilmelding til bankernes infrastruktur • Effektiviseringer af arbejdsrutiner, markedsføring, kundekontakt, økonomistyring Resultater: • Overskud allerede fra første driftsår, mens budgettet viste underskud • Stor kundetilgang blandt læger og LP-medlemmer. Balancen voksede til ca. 300 mio. kr. • Forretningsprocesser fuld automatiseret, hvilket gav effektive arbejdsgange og procedurer

 • Filialdirektør / Sydbank / 1986 – 1992

  Sydbank er Danmarks 4. største pengeinstitut. Sydbank overtog Fællesbankens i 1988. Filialen startede jeg op fra grunden i 1986 med planlægning, igangsætning, åbning, salg og kundekontakt. • Ledelse af erhvervsfilial med 16 medarbejdere med budget- og resultatansvar • Opsøgende salg, finansiering og kreditvurdering af erhvervskunder, pension-& investering Resultater: • Filialen blev næststørste filial i Region Hovedstaden. Samlet balance på over 800 mio. kr. • Afdelingen fik den største porteføljemanagementaftale i Sydbank på over 250 mio. kr.

Education

> INSEAD ı Executive Management Programme, Innovation, Strategy, Leadership ı Bestyrelsesuddannelse

> Copenhagen Business School ı Executive MBA General Management ı Gns. 10,5 (strategiprojekt 13)

> Copenhagen Business School ı Cand.merc. (M.Sc.)Strategy, Finance and Management ı Gns. 9,4

> Rambøll Attractor ı Certificeret systemisk coach – EMCC, Senior Practitioner Level

> Business Institute Denmark ı Top Goverance ı Certificeret bestyrelsesuddannelse

> Købmandsskolen / Merkonomskolen ı Valuar, Merkonom i Ejendomsvurdering

> Købmandsskolen / Merkonomskolen ı Statsaut. ejendomsmægler, Merkonom i Ejendomshandel

> Copenhagen Business School ı HD i Regnskabsvæsen (B.Sc., Accounting)